Hotel „Huzar” po�o�ony w centralnej, a jednak  cichej cz�ci Lublina oferuje swoim go�ciom du�e i wygodne pokoje, kt�re poddane zosta�y gruntownej modernizacji.
Ka�dy pok�j wyposa�ony jest w pe�ny w�ze� sanitarny, telewizor (TV+ TV SAT), telefon, zestaw do parzenia kawy/herbaty z czajnikiem elektrycznym, miejsce do wypoczynku i do pracy. W wybranych pokojach:  lod�wka, suszarka do w�os�w, dost�p do internetu.
Hotel - otoczony kasztanowcami - stanowi enklaw� ciszy i spokoju, a dogodne po�o�enie sprawia, �e z Hotelu jest wsz�dzie blisko!

wi�cej>>

   APARTAMENT DU�Y
elegancja i wygoda godna Twojej osoby, sk�ada si� z sypialni, salonu, WC i �azienki, wyposa�ony jest w  telewizor, telefon, dost�p do internetu, lod�wk�, biurko do pracy.
 
APARTAMENT MA�Y
wyj�tkowo lubiany prez Nowo�e�c�w, sk�ada si� z pokoju z du�ym (2-osob.) �o�em i du�ej �azienki z wielk� wann� i kabin� natryskow�, wyposa�ony jest ponadto w telewizor, telefon, posiada miejsce do pracy i do wypoczynku.
 

wi�cej>>

Zobacz gdzie si� mie�cimy i jak �atwo do nas trafi�.